Little Saigon Stories

MACSD, in partnership with The AjA Project, The El Cajon Boulevard Business Improvement Association and the Little Saigon San Diego Foundation

Little Saigon Stories

 


Join us for the first installment of Little Saigon Stories, a collection of stories through photography and film honoring Vietnamese refugees and descendants living and working in San Diego’s Little Saigon District on El Cajon Boulevard.

 


January 18, 2019
4-8pm

Fair at 44
4350 El Cajon Boulevard
San Diego, CA 92114

FREE admission
FREE parking

FEATURING

Food Vendors
Performances
Beer
Raffle Prizes
Storyteller’s Booth
Arts & Crafts

Photo of Little Saigon by Carter


Follow us: @littlesaigonstories

 


About Little Saigon Stories

The inaugural Little Saigon Mobile Museum is a community based arts program facilitated by Media Arts Center San Diego, in collaboration with the AjA Project, Little Saigon Foundation, and El Cajon Boulevard Business Improvement Association. The Little Saigon Mobile Museum trains Vietnamese American youth to capture the stories of Vietnamese refugees and immigrants that make up San Diego’s designated Little Saigon District on El Cajon Boulevard. Such stories provide first-hand perspective on the process of migration, resettlement, and home-making amongst old and new residents who have chosen City Heights to call home.

The stories shared by inter-generational Vietnamese American community members of City Heights will culminate in a multimedia art project curated and created by students of the program and exhibited to the public. Starting in fall 2018, the exhibition will be held at a minimum of three locations in the Little Saigon District, the greater City Heights neighborhood, and at Little Saigon Foundation organized events. The stories will also be made available as an online digital archive.

The goal for the project is to foster community building, educate the public, and increase support for the cultural promotion of the Little Saigon District. Additionally, the Little Saigon Mobile Museum will act as a catalyst for cultural events, youth based programs, oral history gathering sessions, and other placemaking activities. The purpose of the project is to open up dialogue about issues like refugee immigration, community development, and economic growth, and influence other arts and placemaking projects in the Little Saigon Cultural District.

The program is made possible with funding from the National Endowment for the Arts and California Humanities with additional support from LISC San Diego and City of San Diego Commission for Arts and Culture.


Thông tin về Little Sài Gòn Stories

Little Saigon Mobile Museum (Triển Lãm Di Động Little Sài Gòn) là một dự án nghệ thuật cộng đồng được mở ra bởi Media Arts Center, AjA Project, cùng sự hỗ trợ bởi El Cajon Boulevard Business Improvement Association (Hiệp Hội Cải Thiện Doanh Nghiệp El Cajon Boulevard). Chương trình này đào tạo thanh thiếu niên người Việt cách tìm hiểu và ghi lại qua nhiếp ảnh và phim những câu chuyện của cộng đồng người Việt – những người đã tạo thành nền móng của quận Little Saigon trực thuộc El Cajon Boulevard. Những câu chuyện ấy giúp cung cấp một góc nhìn trực diện vào tiến trình di tản, tái định cư, và kiến tạo cộng đồng của những người dân lâu năm và mới tới đã chọn khu City Heights làm nhà.

Những câu chuyện kể của cư dân người Việt ở khu City Heights sẽ trở thành một phần của chương trình nghệ thuật đa phương tiện của các học viên người Việt, được giám tuyển và triển lãm nơi công cộng. Bắt đầu từ mùa thu 2018, triển lãm sẽ diễn ra tại ít nhất ba địa điểm thuộc quận Little Saigon, rộng ra toàn khu vực City Heights và San Diego, cùng một số sự kiện được tổ chức bởi Little Saigon Foundation. Những hình ảnh và đoạn phim cũng sẽ được cập nhật và lưu trữ trên trang web.

Toàn bộ chương trình triển lãm mong muốn góp phần xây dựng và giáo dục cộng đồng, quảng bá văn hóa cho khu vực quận Little Saigon. Thêm vào đó, Little Saigon Mobile Museum sẽ đóng vai trò xúc tiến các sự kiện văn hóa, chương trình thanh niên, chương trình thu thập lịch sử truyền miệng, cùng với những hoạt động mang tính địa phương khác. Dự án này có khả năng mở ra cuộc đối thoại mới về các vấn đề như di cư, tị nạn, phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế, cũng như tạo nền móng cho những dự án nghệ thuật và xây dựng cộng đồng khác trong khu vực quận văn hóa Little Saigon.

Chương trình nhận được sự hỗ trợ của Little Saigon Foundation, LISC San Diego, City of San Diego Commission for Arts and Culture, và được tài trợ kinh tế bởi the National Endowment for the Arts and California Humanities.

 


Contact

Program Director: Natalia Valerdi-Rodgers – Media Arts Center San Diego
natalia@mediaartscenter.org

Partner: Christina Chomut – The AjA Project
ChristinaChomut@ajaproject.org

Parter: Beryl Foreman – El Cajon Boulevard Business Improvement Association
beryl@theboulevard.org

Partner: Little Saigon San Diego Foundation

Designer & Instructor – The AjA Project
rizzhel@ajaproject.org